home
algemene informatie
tarieven
links
contacteer me

Aangezien de praktijk geconventioneerd is zijn de tarieven vastgelegd door het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering). Wanneer een aanvraag tot terugbetaling goedgekeurd wordt, moet je slechts 25% van de logopedische kosten zelf betalen.

Tijdens het onderzoek wordt de aard en de ernst van de problemen bepaald aan de hand van bepaalde testen. Hiervan wordt dan een verslag (= aanvangsbilan) opgesteld en overgemaakt aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Bij deze aanvraag is ook een voorschrift nodig. Dit voorschrift kan van een NKO-arts, pediater, neuroloog, orthodontist,… zijn en is afhankelijk van de problematiek.
De adviserend geneesheer bepaalt of de aanvraag goedgekeurd wordt of niet.
Voor heel wat stoornissen geldt de goedkeuring voor een periode van 2 jaar.

Na één jaar moet echter een nieuwe testing gebeuren om de evolutie na te gaan. Om deze testing uit te voeren is een nieuw voorschrift van de huisarts nodig. De gegevens van dit evolutieonderzoek moeten eveneens in een verslag (= evolutiebilan) overgemaakt worden aan de adviserend geneesheer.

 

Prestatie

Honoraria

Terugbetaling via
het ziekenfonds

Aanvangsbilan

30,87  EUR. per half uur

23,16 EUR.

Evolutiebilan

44,11 EUR.

33,09 EUR.

Individuele sessie van 30 min.

22,05 EUR.

16,54 EUR.

Individuele sessie van 60 min.

44,11 EUR.

33,09 EUR.

september 2012:
Opstart website

oktober 2012:
Uitbreiding van de praktijk
met collega Sanne Devijver


7 januari 2013:
Opening van de praktijk in Winksele