home
algemene informatie
tarieven
links
contacteer me
Bijkomende informatie omtrent tarieven en terugbetaling kan je vinden op de site van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
www.riziv.be

Heel wat nuttige informatie omtrent logopedie kan je terugvinden op de website van de beroepsvereniging van logopedie:
www.vvl.be

Voor kinesitherapie kan u op hetzelfde adres terecht: Schubbeek 45 - Lubbeek.
Alle info vindt u hier:
www.kinesitherapielubbeek.be

september 2012:
Opstart website

oktober 2012:
Uitbreiding van de praktijk
met collega Sanne Devijver


7 januari 2013:
Opening van de praktijk in Winksele